STATUTEN EN BESTUUR

Statuten, activiteitenverslag en mandaten van de vzw Gammes

De raad van bestuur van Gammes is pluralistisch samengesteld en telt vertegenwoordigers van verenigingen uit de sector van de hulp en zorgverlening aan huis, de opleidingssector en de sector van de socioprofessionele inschakeling :
Odoo CMS - une grande photo

Fédération des ASD

Odoo CMS - une grande photo

ASD Bruxelles

Statuten

Depuis la création de l’ASBL en 1999, les statuts ont évolué. Découvrez les statuts à jour de Gammes.

Activiteitenverslag

Approuvés par ses membres lors des assemblées générales, les derniers rapports d’activités de Gammes sont accessibles en ligne :  

Les comptes BNB et Rapports du commissaire

De jaarrekeningen (NBB) van Gammes en de verslagen van de commissaris die door de leden werden goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen, zijn online beschikbaar :

Mandaten van de vzw Gammes

Gammes is vertegenwoordigt in algemene vergaderingen en neemt mandaten op die zinvol zijn en een meerwaarde vormen voor haar werking.

Membre de

GAMMES, 24/7 OPPAS AAN HUIS, MET OOG VOOR ZORG

Mots-clés


Actualités récentes


Témoignages


Tarifs / Horaires