MISSIES, VISIE, WAARDEN

Onze missie

 • Ervoor zorgen dat personen die hun zelfredzaamheid verliezen of afhandelijk worden, thuis kunnen worden opgevangen in een kwaliteitsvolle leefomgeving. 

  Gammes vervult deze missie in navolging van de Europese gedachte 'eenheid in de diversiteit' : diversiteit van culturen, van overtuigingen en van talen.                       

Onze doestellingen

  • Ondersteuning bieden aan de begunstigde die nood heeft aan de permanente aanwezigheid van een professionele zorgverlener die zowel overdag als 's nachets streeft naar een actieve, duurzame zorginvulling om zijn of haar mentale, fysieke en sociale begunstigde en/of professionele of vrijwillige zorgverstrekkers.

  • Insérer socioprofessionnellement des chercheurs d’emploi via l’activation du Dispositif d'Emploi d'Insertion en Economie Sociale (DEIES).

Onze visie

 

La vision de l’ASBL est de permettre de bénéficier de manière professionnelle d’un service de qualité. Pour ce faire, l’ASBL a pour ambition de faire reconnaître de manière spécifique le métier de garde à domicile. L’ASBL défendra plus particulièrement quatre aspects :

  • L'accessibilité financière à ce service ;

  • Inschakeling van werkzoekenden in dit beroep ;

  • Organisatie van een specifieke opleiding tot het beroep ;
  • Duidelijkheid omtrent de inhoud van het beroep.

Onze waarden

De waarden van Gammes zijn veel meer dan zomaar woorden. We geloven er rotsvast in, we dragen ze hoog in het vaandel en integreren ze in onze dagelijkse werking.

 1. De begunstigde staat centraal :

  Onze personeelsleden volgen doorlopend opleidingsprogramma's, waardoor ze over de nodige technische en relationele vaardigheden beschikken om te volden aan de expliciete en impliciete behoeften en verwachtingen van de begunstigden. Ze moeten blijk geven van vriendelijkheid, zachtmoedigheid, tolerantie, discretie, beschikbaarheid en luistervaardigheid.

 2. Menselijkheid :

  Het team gaat op een oprechte, attente manier om met de begunstigden. Ze zijn attent en respectvol in de omgang en lichten hun handelingen toe, rekening houdend met de waardigheid en het recht op autonomie van aller begunstigden.

 3. Professionaliteit :                         

  Om de organisatie en haar werking op een verantwoorde en efficiënte manier aan te sturen zijn eigenschappen vereist zoals : onafhandelijkhein, empathie, zorgvuldigheid, stipheid, ethiek, deontologie, kritisch denken (zichzelf en de anderen in vraag kunnen stellen), eerlijkheid, overleg en teamwork.

 4. Transparantie :

  Deze waarde impliceert openheid, oprechtheid, luistervaardigheid, solidariteit, efficiënte interne communicatie, geen achtergehouden informatie, kennisdeling.

 5. Maatschapelijk bewustzijn :

  Ons maatschapelijk bewustzijn schuilt in onze wil om onze missie, visie, waarden en het respect voor organisatorische vereisten te bekrachtigen door onder meer op een efficiënte manier gebruik te maken van overheidsmiddelen en voorrang te geven aan werknemers die bijzonder moeilijk toegang verkrijgen tot de arbeidsmarkt.

Onze werkingsprincipes                     

GAMMES, 24/7 OPPAS AAN HUIS, MET OOG VOOR ZORG

Mots-clés


Actualités récentes


Témoignages


Tarifs / Horaires