THUISOPPASDIENST

Een oppas aan huis biedt de begunstigde ondersteuning bij zijn dagelijkse handelingen en activiteiten.

Een thuisoppas is een ‘zorgbegeleider’ die instaat voor de ondersteuning van de begunstigde die nood heeft aan de permanente aanwezigheid van een zorgverlener. Tijdens zijn aanwezigheid, zowel overdag als ‘s nachts, streeft de thuisoppas naar een actieve, duurzame zorginvulling om het mentale, fysieke en sociale welzijn van de begunstigde te bevorderen. Dit gebeurt in wisselwerking met de familie en vrienden van de begunstigde en/of andere professionele of vrijwillige zorgverstrekkers.

Le rôle du garde à domicile est donc de faciliter les interactions du bénéficiaire avec son environnement pour lui permettre d'agir par lui-même, et de créer des conditions favorables afin que le bénéficiaire puisse fonctionner le plus normalement possible. Il assure également un relais offrant un répit à l’entourage et aux aidants proches.

Fort de plus de 21 ans d’expérience, Gammes répond aux demandes de gardes à domicile destinées aux adultes en perte d’autonomie, désorientés, en soins palliatifs, en fin de vie, en convalescence, handicapés ou malades dans les 19 communes bruxelloises. Nous donnons une attention toute particulière à l’aspect relationnel de notre métier.

De thuisoppas:

 • creëert veilige en hygiënische omstandigheden waardoor de begunstigde thuis kan blijven wonen;
 • bevordert de zelfredzaamheid van de begunstigde;
 • heeft aandacht voor de sociale dimensie van zijn taak door de begunstigde moreel te ondersteunen door een kwaliteitsvolle relatie op te bouwen;

Tijdens zijn of haar prestaties biedt de thuisoppas:

 • propose des  activités adaptées, porteuses de sens, sur base des capacités et des intérêts du bénéficiaire (en fonction de son histoire, de ses préférences, de ses occupations précédentes et actuelles, ...)  :
  • activiteiten rond maatschappelijke integratie (restaurantbezoek, kappersbezoek, naar de bioscoop of de dokter enz.);
  • creatieve activiteiten: zingen, musiceren, dansen, tekenen enz.
  • diverse bezigheden: gesprekken, lezen, gezelschapsspellen enz.
  • activiteiten gericht op welzijn: relaxatie, rustige turnoefeningen, wandelen enz.
 • bijdragen aan het comfort van de begunstigde door hem of haar te begeleiden tijdens verplaatsingen: wandelingen, transfers, gebruik van technische uitrusting (rolstoel, rollator, tillift, ziekenhuisbed enz.)
 • toezicht op het nuttigen van de maaltijden door de begunstigde aan te moedigen: de maaltijd opnieuw opwarmen, regelmatig aansporen om voldoende te drinken, uiteraard met respect voor het tempo van de persoon zelf
 • hulp bij de dagelijkse hygiëne en bij het aankleden. De thuisoppas kan de begunstigde aanmoedigen om zich te (laten) wassen en aan te kleden
 • toezicht op de inname van de geneesmiddelen (correct klaargezet door de medische zorgverleners en/of de mantelzorger); de thuisoppas kan controleren of de door de arts voorgeschreven geneesmiddelen wel degelijk worden ingenomen
 • enz.

GAMMES, 24/7 OPPAS AAN HUIS, MET OOG VOOR ZORG

Mots-clés


Actualités récentes


Témoignages


Tarifs / Horaires