FAQ

We hebben een lijst gemaakt met de meest gestelde vragen.

 • Mag een thuisoppas huishoudelijke taken uitvoeren ?

  Nee, dat maakt geen deel uit van de prestaties waarvoor thuisoppassen worden ingezet. De thuisoppas ondersteunt de begunstigde in zijn dagelijkse handelingen en activiteiten.

 • Mag een thuisoppas boodschappen doen ?

  Ja, de thuisoppas mag de begunstigde vergezellen en helpen bij basisbooschappen, net als bij alle andere activiteiten

 • Mag een thuisoppas koken ?

  Ja, samen met de begunstigde. Hij of zij mag de begunstigde helpen bij het bereiden van maaltijden en mag ook gerechten opwarmen. De thuisoppas zorgt ervoor dat de maaltijden genomen worden.

 • Mag een thuisoppas geneesmiddelen klaarleggen ?

  Non, il veille à ce que le begunstigde prenne bien ses médicaments dûment préparés par le corps médical.

 • Mag een thuisoppas de locatie verlaten ?

  Ja, samen met de  bénéficiaire (te voet of met het openbaar vervoer binnen de 19 Brusselse gemeenten).

 • Wordt een prestatie van een thuisoppas terugbetaald door het ziekenfonds ?

  Ja, door sommige ziekenfondsen (de begunstigden moet zelf de nodige stappen ondernemen).

 • Wat is het minimum aantal uren voor een prestatie ?

  U ontvangt maandelijks een gedetailleerde prestatie duurt minimaal 3 opeenvolgende uren.

 • Hoe wordt de betaling geregeld ?

  U ontvangt maandelijks een gedetailleerde factuur détaillée vous est envoyée mensuellement. Le règlement des prestations se fait par domiciliation bancaire.

 • Mag een thuisoppas 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag werken ?

  Ja, de prestaties van een thuisoppas kunnen overdag, 's nachts, in het weekend of op feestdagen plaatsvinden.

 • Mag ik een huisdier houden als er een thuisoppas over de vloer komt ?

  Ja, we dragen wel om het dier uit de buurt te houden tijdens de prestaties.

 • Mag een thuisoppas een professionele zorgverlener ?

  Ja, dit métier maakt deel uit van de sector van de hulp en zorgverlening aan huis. De thuisoppasen van Gammes volgen formés initialement et de façon continue.

 • Mag de begunstigde okin in het bijzijn van de thuisoppas ?

  Ja, maar hij of zij moet er wel voor zorgen dat de ruimte goed verlucht is.

 • Wordt een geannuleerde prestatie gefactureerd ?

  Nee, op voorwaarde dat Gammes 48 uur vooraf werd verwittigd. Voor een vlotte organisatie van onze dienstverlening verzoeken wij u ons zo snel mogelijk te verwittigen.

 • Welke documenten heb ik nodig om van de diesten van Gammes te kunnen gebruikmaken ?
  1. De l’attestation d’évaluation de l’autonomie complétée par le médecin
  2. Een kleefbriefje van uw ziekenfonds
  3. De l’enquête sociale
   (avec enquête de revenu) réalisée par notre teamverantwoordelijke tijdens het eerste bezoek (intakegesprek)
  4. De la convention de service signée

 • Welke zijn de procedures om een prestatie op te starten ?

  Aansluitend op uw aanvraag komt een teamverantwoordelijke langs om uw zorgbehoeften in kaart te brengen.(Vul het contactformulier in).

 • Zorgt Gammes voor zieke kinderen ?

  Nee, de dienstverlening van Gammes is voorbehouden voor  services aux personnes adultes.

 • Mag een thuisoppas een "gezelschapsdame" ?

  Nee, een thuisoppas is een professionele zorgverlener die zijn of haar métier dans un cadre déterminé. Le garde à domicile est formé die tegemoetkomt aan de zorgbehoeften van de begunstigden.

 • Is een thuisoppas een "ziekenoppas"?

  Nee, de benaming "ziekenoppas" is een beschermde titel en mag wettelijk niet worden gebruikt. De functie van "ziekenoppas" ontstond uit de trend van de-institutionalisering van de zorg en rationalisering binnen de ziekenhuissector in de jaren 80. De opkomst van de ziekenoppas was een van de externe effecten van het toenmalige rationaliseringsbeleid van de ziekenhuissector.

 • Wat is het verschil tussen een thuisoppas en een gezinshulp ?

  Een gezinshulp voert alle taken uit die deel uitmaken van het dagelijkse leven. De duur van de prestatie varieert naargelang het takenpakket. De gezinshulp beweegt zich op een ruimer terrein (in samenhang met het gezin en de omgeving van de persoon). Een gezinshulp biedt hulp bij de gewone dagelijkse handelingen : boodschapen, was en strijk, routineschoonmaak van de bewoonde ruimten enz. De gezinshulp biedt ouders ondersteuning in hun opvoedende taken. Een gezinshulp begeleidt de begunstigde bij administratieve taken en de organisatie van het budget.

  Een thuisoppas focust op het comfort en de veiligheid van de begunstigde. De rol van de thuisoppas bestaat onder meer in het van de mantelzorger tijdens diens afwezigheid. De aanwezige thuisoppas creëert geruststelling en staat in voor de dringendste zorgbehoeften van de begunstigde ; dit zo lang als nodig.

 • Vous êtes insatisfait et souhaitez signaler une réclamation?

  En cas d'insatisfaction du service rendu, nous vous conseillons de vous adresser dans un premier temps au responsable en charge de votre dossier. En effet, dans la plupart des cas, une solution à votre problème peut être trouvée à ce niveau. Contactez votre responsable de dossier au 02/537.27.02. 
  Vous pouvez également de manière tout à fait autonome enregistrer votre réclamation via le formulaire prévu à cet effet, veuillez vous rendre sur notre page "Réclamation client".
  Chaque réclamation est enregistrée et la durée de traitement varie selon la complexité du dossier. Néanmoins, nous vous communiqueront le résultat de l'instruction menée dans les 4 semaines.

GAMMES, 24/7 OPPAS AAN HUIS, MET OOG VOOR ZORG                                         

Mots-clés


Actualités récentes


Témoignages


Tarifs / Horaires