KWALITEIT

Gammes streeft elke dag opnieuw naar kwaliteitsverbetering van zijn dienstverlening aan de begunstigden. Deze verbetering komt onder meer tot stand door een ondersteunende omkadering en opleidingen die specifiek gericht zijn op de evolutie van het beroep van thuisoppas. Wij bieden aangepaste en complementaire zorg : de begunstigde staat voor ons centraal en is in handen van een attente, betrokken en luistervaardig professional.

Het kwaliteitshandvest

Odoo image et bloc de texte

  Vanuit de overtuiging dat duurzame dienstverlening alleen mogelijk is als deze op een rechtvaardige basis gestoeld is, met oog zowel voor de mensen, de begunstigden, de mantelzorgers, werknemers en partners als voor de regelgeving, maakte Gammes duidelijke keuzes op het vlak van zijn kwaliteitsbeleid.

  In ons voortdurend streven naar uitmuntendheid en een grotere tevredenheid van onze begunstigden, dachten wij dat de invoering van een kwaliteitsmanagementstysteem de beste manier was om de efficiëntie van ons team verder te vergroten. 

  In 2018 richtten wij onze aanpak nog sterker op kwaliteit, waardoor het streven naar permanente verbetering een tweede natuur werd die door het hele team, het management en de thuiszorgers, wordt gedragen en gedeeld.

  De directie van de vzw Gammes verbindt zich ertoe, met de hulp van iedereen, onze organisatie uit te bouwen tot een regionale referentie op het vlak van competentie, integriteit en dienstverlening.

  De certificering volgens de internationale norm ISO 9001 versie 2015 die wij behaalden voor de volgende activiteiten van onze vereniging : "thuisoppasdienst en socioprofessionele inschakeling", staat garant voor de kwaliteit en ernst van onze dienstverlening. Toch blijft dit slechts de eerste stap in onze kwaliteitsaanpak. Zo doen wij er alles aan om de behoeften en verwachtingen van onze begunstigden in kaart te brengen en hier snel en interactief op in te spelen.  

  In dat opzicht verbinden wij ons ertoe de eisen van de ISO-norm 9001-2015 na te leven, om een maximale kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen. Zo genieten wij het vertrouwen van onze begunstigden, doordat hun tevredenheid voortdurend toeneemt.

  Chaque collaborateur participe activement à la réussite de cet objectif majeur pour notre association. C’est pourquoi, nous nous s’engageons à ce que chaque collaborateur de notre asbl mette en œuvre les exigences de la norme dans le domaine qui le concerne et dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées.

  Nous nous engageons également à ce que les objectifs mesurables issus du plan stratégique global en lien avec la politique qualité soient atteints. 

  De verantwoordelijkheid voor het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt overgedragen aan de kwaliteitsmanager.  

  Door de toepassing van ons kwaliteitsmanagementsysteem moet het mogelijk zijn :  

   • De tevredenheid van de begunstigden te verhogen ;
   • De duurzaamheid van onze organisatie te garanderen ;
   • De efficiënte van onze organisatie te verbeteren ;
   • De vaardigheden van onze medewerkers aan te scherpen ;
   • Een dynamiek van permanente verbetering te creëren in het kader van de uitvoering van metingen, analyses en verbeteringen ;                                   
   • Samen te werken met leveranciers van intellectuele en andere diensten.

  De diensten van de vzw Gammes is van mening dat de ISO-normen 9001-2015 een noodzakelijke werkbasis vormen die de minimumeisen beschrijft die in acht moeten worden genomen voor de ontwikkeling van de organisatie en voor de verbetering van haar dienstverlening. 

  Le Manuel Qualité

   Le manuel qualité est le document qui décrit notre système qualité. Il y est expliqué notre capacité à satisfaire nos bénéficiaires en précisant comment nous sommes organisés pour satisfaire leurs besoins et démontrer notre engagement à nous améliorer en continu.

  La Cartographie des processus : vue d'ensemble de l'activité de Gammes

  De opleiding

   • De ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, palliatieve ziorgen, begeleiding van terminale patiënten enz.                             
   • Technische hulpmiddelen en hygiëne
   • Communicatieve vaardigheden (relationele omgang enz.)
   • Deontologie, gerontologie,
   • Psychologie van ouderen, psychopathologie
   • Animatie voor ouderen
   • ... ;


  Voor ze aan de slag gaan bij Gammes volgen heel wat thuisoppassen een opleiding in het Atelier voor opleiding door tewerkstelling Idée53 over de specifieke kenmerken van het beroep van thuisoppas

  GAMMES, 24/7 OPPAS AAN HUIS, MET OOG VOOR ZORG                     

  Mots-clés


  Actualités récentes


  Témoignages


  Tarifs / Horaires