VOOR WIE ?

De thuisoppas vormt de schakel tussen de verschillende professionele zorgverleners aan huis en de familie en vrienden. Hij of zij zorgt ervoor dat informatie goed wordt doorgegeven

De oppasdienst aan huis wordt uitsluitend aangeboden in de 19 Brusselse gemeenten en richt zich op volwassenen :                 

Odoo CMS - une grande photo

  • die lijden aan dementie : de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie, frontotemporale dementie, dementie bij de ziekte van Parkinson, dementie door de ziekte van Huntington, alcoholgerelateerde dementie (syndroom van Korsakov), dementie door aid enz.
  • die palliatief verzorgd worden (met of zonder palliatief statuut)                     
  • die terminaal ziek zijn
  • met verminderde zelfredzaamheid (leeftijdsgebonden)
  • met een handicap (mentale, fysieke handicap) : intellectuele beperkingen (mentale achterstand), psychische stoornissen (autisme, schizofrenie, dwangneurosen), motorische handicap (paraplegie, tetraplegie), beroerte (cerebrovasculair accident), zintuiglijke handicaps (slechtziend en/of slechthorend), meervoudige handicaps enz.
  • die lijden aan : multiple sclerose, depressie, kanker, trombose, longembolie enz.                   
  • en hun mantelzorgers : al dan niet samenwonend met de zorgbehoevende                     

Net contact met ons op zodate we samen uw noden en verwachtingen op het vlak van thuisoppas in kaart kunnen brengen. Vergeet niet bij dit eerste gesprek een kleefbriefje van uw ziekenfonds mee te brengen.

GAMMES, 24/7 OPPAS AAN HUIS, MET OOG VOOR ZORG                     

Mots-clés


Actualités récentes


Témoignages


Tarifs / Horaires